บทสวดมนต์- รหัส SK165 (หนังสือ+สติ๊กเกอร์)

27฿

บทสวดมนต์
ราคา 27.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 780
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 128 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 27.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 24.50 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

• ความสําคัญของผู้บําเพ็ญศีล กับการบําเพ็ญทาน
• คําบูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระรัตนตรัย
• คําอาราธนาศีล ๕
• นมัสการ
• ไตรสรณคมน์
• คำสมาทานศีล ๕
• ชุมนุมเทวดา
• นะมะการะสิทธิคาถา
• นะมะการะสิทธิคาถา (สำหรับฆราวาส)
• นะโมการะอัฏฐะกะ
• บทขัดธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร
• ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• มังคะละสุตตัง
• ระตะนะสุตตัง
• กะระณียะเมตตะสุตตัง
• ขันธะปะริตตะคาถา
• วัฏฏะกะปะริตตัง
• อาฏานาฏิยะปะริตตัง
• อังคุลิมาละปะริตตัง
• โพชฌังคะปะริตตัง
• อะภะยะปะริตตัง
• มงคลจักรวาฬใหญ่
• เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
• ชะยะปะริตตัง
• มงคลจักรวาฬน้อย (ย่อ)
• บทสวดมนต์ถวายพรพระ (พาหุงมหากา)
• พุทธคุณ
• ธรรมคุณ
• สังฆคุณ
• ชัยมงคลคาถา (ถวายพรพระ)
• มหาการุณิโก
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• คำถวายกุศลแด่ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม
• คำถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถ
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
• เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)
• บทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาล (เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา)
• อัปปะมัญญาภาวนา – การเจริญอัปปะมัญญา
• พระคาถาเทพอุณหิสวิชัย
• คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
• คาถาบูชาพระพรหม
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
• คำถวายทานต่างๆ
• การชําระหนี้สงฆ์
• พิธีกรรมชําระหนี้สงฆ์
• ขอขมาพระรัตนตรัยและสถานที่
• ขอขมาพระสงฆ์
• ชําระหนี้สงฆ์
• กรวดนํ้าอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตา
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• คำอธิษฐาน
• คติธรรมจากหลวงพ่อ
• เรื่องการรักษาตนให้เป็นปกติ
• ทางชีวิตที่ปลอดภัย
• การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
• พรธรรมนำชีวิต
• เวลาที่เหลืออยู่
สั่งของชำร่วยงานศพ 3