สวดมนต์ตัดกรรม ตามวิถีชาวพุทธ- รหัส SK172 (หนังสือ+สติ๊กเกอร์)

19฿

สวดมนต์ตัดกรรม ตามวิถีชาวพุทธ -เช้า -เย็น แปล
ราคา 19.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 1018
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 112 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 19.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

• สวดมนต์ตัดกรรมตามวิถีชาวพุทธ
• สวดมนต์ตัดกรรมตามวิถีชาวพุทธคือ
• อานิสงส์การสวดมนต์โดยรู้คำแปล
• สวดมนต์ทำวัตรเช้า
• กราบพระรัตนตรัย
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธาภิถุติ
• ธัมมาภิถุติ
• สังฆาภิถุติ
• รตนัตตยัปปณามคาถา
• สังเวคปริกิตตนปาฐะ
• ปัตติทานคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้า)
• สวดมนต์ทำวัตรเย็น
• กราบพระรัตนตรัย
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธานุสสติ
• พุทธาภิคีติ
• ธัมมานุสสติ
• ธัมมาภิคีติ
• สังฆานุสสติ
• สังฆาภิคีติ
• อุททิสสนาธิฏฐานคาถา (กรวดนํ้าตอนเย็น)
• ธูป ๓ ดอกหมายถึง
• การจุดเทียน ๒ เล่ม
• นมัสการ
• คำอาราธนาศีล ๕
• ไตรสรณคมน์
• ศีล ๕
• ถวายพระพระ (อิิติปิ โสฯ)
• บูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก (ต้นฉบับเดิม)
• คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
• คาถามหาลาภ
• โพชฌงค์ ๗
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
• คาถาเงินล้าน
• คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
สั่งของชำร่วยงานศพ 3