หนังสือสวดมนต์- รหัส SK158 (หนังสือ+สติ๊กเกอร์)

18฿

หนังสือสวดมนต์
ราคา 18.- บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 374
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 88 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 18.- บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 22.- บาท
200 ขึ้นไป ราคา 21.- บาท
300 ขึ้นไป ราคา 20.- บาท
400 ขึ้นไป ราคา 19.- บาท
500 ขึ้นไป ราคา 19.- บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 18.- บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 17.- บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 16.- บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 15.- บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 14.- บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 14.- บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

• ทำวัตรเช้า
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• คำกราบพระ
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธาภิถุติ
• ธัมมาภิถุติ
• สังฆาภิถุติ
• ระตะนัตตะยัปปะณามะคะถา
• สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา (กรวดนํ้าตอนเช้า)
• ทำวัตรเย็น
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• คำกราบพระ
• ปุพพภาคนมการ
• พุทธานุสสะติ
• พุทธาภิคีติ
• ธัมมานุสสะติ
• ธัมมาภิคีติ
• สังฆานุสสะติ
• สังฆาภิคีติ
• อุทิสสะนาธิฏฐานะคาถา
• คำอาราธนาและคำถวายต่างๆ
• คำบูชาพระรัตนตรัย, คำกราบพระรัตนตรัย
• คำอาราธนาศีล ๕, คำอาราธนาศีล ๘
• คำสมาทานศีล
• ศีล ๕
• ศีล ๘
• คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระพุทธ
• คำถวายผ้ากฐิน, คำถวายผ้าป่า
• คำถวายผ้าอาบนํ้าฝัน (วัสสิกสาฎก)
• คำถวายสังฆทาน, คำถวายหนังสือธรรมะ
• บทแผ่ส่วนกุศล
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง, แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• คำอธิษบานเวลาทำบุญ
• คำอธิษฐานเมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
• คำกรวดนํ้า
• คาถาเงินล้าน
• พระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร ฉบับย่อ
• พระคาถาชินบัญชร ฉบับไทย
• ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โศ ๘ ทิศ
• อิติปิ โส เท่าอายุ, พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า
• บูชาดวงประจำวันเกิด
• คำภาวนาเวลารดนํ้าศพ
• คาถาและบทสวดพระแม่กวนอิม
• คาถาบูชาท่านท้าวสักกะ มหาพรหมเทวาธิราช
• คาถาบูชา มหาเทพตรีมูรติ
• คาถาบูชา พระศิวะมหาเทพ (พระอิศวร)
• คาถาบูชา พระแม่เปรพตรี ศรีมหาอุมาเทวี
• คำกล่าวถวายเครื่องบูชาพระแม่เปรพตรีฯ, พระศิวะมหาเทพ
• คำบูชาองค์พระพิฆเนศวร, คำขอพระองค์พระพิฆเนศวร
• สวดสรรเสริญองค์พระพิฆเนศวร
• คาถาบูชาพระพิฆเนศวร
• ถวายผลไม้บูชาพระพิฆเนศวร, คาถาบูชา พระขันธกุมาร
• คาถาบูชา พระนารายณ์
• บทสวดบูชาองค์พระแม่ลักษมี
• คาถาบูชาพระแม่ลักษมี (อีกแบบ)
• คาถาบูชาพระพรหม
• คาถาบูชาพระแม่สรัสวตี
• คาถาพระแม่ธรณี, คาถาบูชาท้าวเวสสุวัณ
• บูชาพระราหู
• อาหารของดำ ๘ อย่าง
• คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู
• คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
• คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
• คาถาบูชาพระปิยะมหาราช
• กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
สั่งของชำร่วยงานศพ 3