พิธีการงานเกษียณอายุราชการ

พิธีงานเกษียณ

การทำงานคือ การรับผิดชอบต่อหน้าที่และการสร้างคุณค่าให้กับชีวิต แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ถึงเวลาในการหยุดพักผ่อนจากการทำงาน การเกษียณอายุงานจึงเกิดขึ้น ดังนั้นคำว่า “เกษียณ” หากแปลตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจะหมายถึงขีดขั้นอายุ หมดไปหรือสิ้นไป ซึ่งหากตีความหมายสำหรับการปฏิบัติงานและหน้าที่ก็เหมือนการเกษียณอายุงาน เช่น เกษียณอายุราชการเมื่ออายุถึง 60 ปีเป็นต้น

ประวัติความเป็นมางานเกษียณ

เคยสงสัยไหมว่าเราควรจะทำงานถึงอายุเท่าไหร่? บางคน 55 ปีก็เกษียณเสียแล้ว ในขณะที่บางคนอายุ 65 ปียังต้องทำงานอยู่เลย โดยหากมองภาพรวมในระดับโลกนั้น จากข้อมูล OECD พบว่าประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นประเทศที่มีประชากรวัยเกษียณในช่วงอายุราวๆ 70 ปีสำหรับผู้ชาย

ซึ่งแตกต่างจากอายุเกษียณทั่วไปในประเทศอื่นที่มักจะมีวัยเกษียณอยู่ที่อายุ 60 ปี ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น เดนมาร์ก ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ โปรตุเกส และสวิตเซอร์แลนด์ อายุเกษียณจะอยู่ที่ราวๆ 65 ปี นอกจากนี้โดยเฉลี่ยพบว่าผู้หญิงจะเกษียณเร็วกว่าผู้ชายประมาณหนึ่งถึงสองปี

พิธีการงานเกษียณอายุราชการ

สำหรับประเทศไทยนั้น หากยึดตามหลักของข้าราชการไทย การเกษียณอายุราชการของไทยในอดีตแต่เดิมอยู่ที่อายุ 55 ปี จนกระทั่งปี 2494 ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีการเปลี่ยนการเกษียณอายุราชการเป็น 60 ปี

ซึ่งในช่วงปีเดียวกันนี้เอง ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการใหม่เป็นอายุ 60 ปี และสามารถต่ออายุให้อีกคราวละ 1 ปี แต่ไม่เกินอายุ 65 ปี นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขเพิ่มเติมในฉบับที่ 13 พ.ศ. 2523 โดยมีการกำหนดให้ข้าราชการที่มีอายุครบ 60 ปี จะต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ความสำคัญของงานเกษียณ

ในช่วงปลายกันยายนของทุกๆ ปี จะเป็นช่วงเวลาแห่งการอำลาจากงานอันเป็นที่รักสำหรับข้าราชการไทย เนื่องจากจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเกษียณอายุราชการนั่นเอง ซึ่งช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นวันที่สิ้นสุดความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และจะเป็นการนับก้าวใหม่ของชีวิต ดังนั้นงานเกษียณหรืองานแสดงมุทิตาจิตสำหรับการเกษียณจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่มีค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้การจัดงานเกษียณจึงเป็นงานที่มีคุณค่าและมีวัตถุประสงค์ที่ค่อนข้างชัดเจนดังต่อไปนี้

  • การจัดงานเกษียณจะเป็นการแสดงมุทิตาและขอบคุณต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการจากการที่ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าและคุณประโยชน์มากมายให้แก่องค์กร
  • ถือเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์ด้วยการพบปะสังสรรค์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ผู้เกษียณอายุงานและบุคลากรอาวุโสไปจนถึงผู้บริหาร
  • เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ถึงกำหนดเกษียณอายุราชการ เนื่องจากการเกษียณถือเป็นการสิ้นสุดความรับผิดชอบของภาระหน้าที่หลักที่มีต่อตนเองและชาติบ้านเมือง ดังนั้นการใช้ชีวิตหลังจากการเกษียณอายุราชการจึงถือเป็นบทบาทใหม่ของชีวิต
ความสำคัญของงานเกษียณ
ขอบคุณภาพสวยๆจาก www.rihes.cmu.ac.th

ของชำร่วยงานเกษียณควรเลือกอย่างไรดี

งานเกษียณอายุราชการถือเป็นงานที่น่าจดจำเพราะเป็นการสร้างความทรงจำครั้งสุดท้ายที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุงาน ดังนั้นของที่ระลึกงานเกษียณหรือของชำร่วยแทนใจสำหรับใช้ในงานเกษียณควรจะเป็นของชำร่วยที่เติมเต็มความรู้สึกและสร้างความอิ่มเอมในหัวใจให้แก่ผู้รับ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความทรงจำอันดีให้กับวันสำคัญเช่นนี้ได้มิรู้ลืม ดังนั้นเราจึงควรคัดเลือกของชำร่วยที่เหมาะสมกับการแจกในงานเกษียณ โดยขอยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

  • แก้วกาแฟ การสั่งทำแก้วกาแฟพร้อมพิมพ์ชื่อหรือข้อความที่ย้ำเตือนความทรงจำดีๆ เกี่ยวกับการทำงานหรือเพื่อนร่วมงานก็สามารถสร้างความสุขให้กับผู้เกษียณได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ได้ในทุกๆ วันอีกด้วย
  • ชุดกิ๊ฟเซต อาจจะจับคู่สมุดโน้ตกับปากกาสวยๆ ที่พกพาง่ายและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มความพิเศษด้วยการสลักชื่อผู้รับและชื่อองค์กรเพื่อแทนคำขอบคุณและความห่วงใย
  • เสื้องานเกษียณ เลือกเสื้อสกรีนลายสวยที่ทำให้ระลึกถึงอดีต อาจจะพิมพ์ข้อความที่น่าประทับใจ ย้ำเตือนให้คิดถึงวันเก่าๆ ในทุกครั้งที่หยิบมาสวมใส่
  • ถุงผ้ารักโลก เลือกถุงผ้าที่ใช้วัสดุที่ทนทาน พร้อมสกรีนข้อความดีๆ ที่แสดงความห่วงใยจากใจ หยิบใช้ได้ในทุกโอกาส

 

อ่านแล้วชอบบทความ Sukhogroup (ร้านจำหน่ายของชำร่วยงานศพ) ก็ขอฝากกด Like  เพจด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดบทความดีๆ จากเรา ไว้เจอกันบทความหน้าครับ

 

Reference:

https://www.silpa-mag.com/history/article_38859

https://mgronline.com/south/detail/9560000123559

https://www.oecd.org/employment/emp/average-effective-age-of-retirement.htm

https://web.rpg15.ac.th/super/modules/adviser/file_upload/57030075/370/370_3701599555394.pdf

https://www.scbam.com/medias/upload/pagepvd/55club/55clubknl/p12Prosperity3.pdf

https://mmm.ru.ac.th/MMM/IS/mlw12/6114961086.pdf

https://www.prevention.com/life/a20504205/retirement-gift-ideas/