บทสวดมนต์แปลทำวัตรเช้า-เย็น- รหัส SK160 (หนังสือ+สติ๊กเกอร์)

30฿

บทสวดมนต์แปลทำวัตรเช้า-เย็น
ราคา 30.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ รหัส 453
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 128 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 30.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 32.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 31.50 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 31.50 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 31.50 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 31.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

• ทำวัตรเช้า
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• ปุพพะภาคะนะมะการะ
• ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถา
• สังเวคะปะริกิตตะนะปาฐะ
• ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ
• ปัตติทานะคาถา
• ทำวัตรเย็น
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• ปุพพะภาคะนะมะการะ
• อะตีตะปัจจะเวกขะณะวิธี
• พรัหมะวิหาระผะระณา
• กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ
• สัพพปัตติทานะคาถา
• ชุมนุมเทวดานะมะการะสิทธิคาถา
• นะโมการะอัฏฐะกะคาถา
• มังคะละสุตตัง
• ระตะนะสุตตัง
• กะระณียะเมตตะสุตตะคาถา
• โพชฌังคะปะริตตัง
• ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• มงคลจักรวาฬใหญ่
• อะภะยะปะริตตัง
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• พระพุทธคุณ (พาหุงมหากาฯ)
• พระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาต่างๆ
• บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร
• คาถาล้างกรรม
• บทขอขมากรรม
• กรวดน้ำ
• การทำสมาธิ

สั่งของชำร่วยงานศพ 3