เลี้ยงกาย เลี้ยงใจพ่อแม่ – รหัส SK195 (หนังสือ+สติ๊กเกอร์)

25฿

เลี้ยงกาย เลี้ยงใจพ่อแม่
ราคา 25.00 บาท

รายละเอียดหนังสือ
รหัส 180
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 80 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 25.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 26.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 25.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 24.50 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 24.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท

เนื้อหาประกอบด้วย

๑. พุทธวจนะ
๒. ความรู้ทั่วไป
• พ่อแม่อยู่ในตัวเราทุกคน
• อิสรเสรีของลูกคืออะไร
• รู้นํ้าใจแม่นํ้าใจพ่อ
• คุณพ่อคุณแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกเพราะเหตุใด
• พ่อแม่เป็นพระอรหันต์
• ลูกไม่ต้องไปตามหาพระอรหันต์ที่ไหน
• หนี้บุญคุณพ่อแม่มากมาย แต่ละชาติใช้หมดหรือไม่
• ลูกสะสมหนี้ (บุญคุณ)
• อภิชาตบุตร
• คนใช้หนี้ตัวเองคือ?
• เสียงแม่เสียงพ่อเหมือนเสียงระฆังที่สอนลูก
๓. ค่านํ้าเลือด ค่านํ้านม
• ตอนอยู่ในท้องลูกกินเลือดของแม่
• บางคนเถียงบอกไม่ได้กินนมแม่
๔. วันเกิด
• วันเกิดของเราอาจเป็นวันตายของแม่
• วันเกิดอย่าให้แม่ทำอาหารเลี้ยงเพื่อน
• วันเกิดเราควรทำอย่างไร
• คนหมดอายุต่ออายุได้
๕. พฤติกรรม การปฏิบัติตน และผลที่ได้รับ
• ลูกวางแผนคิดฆ่าพ่อแม่เพื่อหวังมรดก
• ลูกจะนึกถึงบุญคุณพ่อแม่นั้นหายาก
• บริจาคทานชั้นสูง
• (พ่อแม่ปู่ย่าตายายตาย อย่ากู้เงินมาทำบุญ)
• คิดไม่ดีกับพ่อแม่ ท่านจะแย่ลง
• คิดว่าพ่อแม่ไม่ดี จะทำมาหากินไม่ขึ้น เจ๊ง…..
• ด่าพ่อจะกลายเป็นคนวิกลจริต ต้องถอนคำพูดและขอขมาลาโทษ
• ไล่พ่อออกจากบ้าน กิจการเจ๊ง
• ไม่เลี้ยงพ่อแม่ พอแก่ตัว ลูกก็ไม่เลี้ยง
• วิธีใช้หนี้พ่อแม่
• อโหสิกรรมก่อนจึงค่อยมาเจริญกรรมฐาน
• ปฏิบัติเพื่อบูชาคุณพ่อแม่
• คนเจริญกรรมฐานจะระลึกถึงคุณบุพการีได้
• แผ่ส่วนกุศลให้พ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ได้
• ทำกรรมฐานให้แม่ที่ป่วยเป็นมะเร็ง
• กรรมฐานอุทิศส่วนกุศลช่วยแม่ผูกคอตายขึ้นมาจากนรกได้
• แม่ไม่ได้เตรียมตัวพึ่งตนเอง
• คนไม่พูดกับพ่อแม่ นั่งกรรมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไร
• พ่อเมาเหล้า เมากัญชา เล่นการพนัน แม่เล่นหวย
• หลวงพ่อสอนอย่างไร
๖. กตัญญู และอกตัญญู
• ถ้าเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แล้วช่วยทางบ้าน
• ถือว่ากตัญญูหรือยัง
• อกตัญญู กตัญญูคืออะไร การบูชาคุณพ่อแม่ บูชาอย่างไร
• แยกครอบครัวไปแล้วไม่มีเวลามาดูพ่อแม่ยามเจ็บป่วย
• อกตัญญูหรือไม่
• ลูกทรพีอกตัญญู เข้าวัดทนไม่ได้
๗. ข้อห้าม
• พ่อแม่ตั้งชื่อให้อย่าเปลี่ยน
• ปู่ย่าตายาย พ่อแม่สั่งสอนตักเตือน ต้องรับฟัง ต้องยอมรับ
• ลูกหลานอย่าไปลักเงินพ่อแม่ ตายาย
• หนูอย่าเถียงพ่อแม่ อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ จะเป็นบาป
• เรียนหนังสือไม่เก่ง
• มรดกของดีที่พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ให้มาอย่าทำลาย
๘. ประเพณี
• สงกรานต์ปีใหม่ไทยไปหาพ่อแม่
• วันสงกรานต์ไปรายงานกิจการให้พ่อแม่ทราบ
๙. ความสุข
• ความสุขของพ่อแม่และความสุขของลูก
๑๐. การบวช
• บวชเณรให้แม่ บวชพระให้พ่อ
• ลูกบวชพ่อแม่ตื้นตันใจ
• ลูกบวชดึงพ่อแม่เข้าวัด
• ผู้หญิงบวชแทนคุณพ่อแม่ได้ด้วยกรรมฐาน
• บทสวดมนต์
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• กะระณียะเมตตะสุตตัง (ย่อ)
• คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
• วิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
สั่งของชำร่วยงานศพ 3