เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วยงานศพ ในทุกรายการ

ร้านสุโข ของชำร่วยงานศพ

Hot Line: 089-699-2755

ID: earnpolee


ของชำร่วยงานศพ
SK-64
(กล่องเล็ก)ใช้บรรจุอาหาร รับอุณหภูมิได้ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส บรรจุได้ 125 มิลลิลิตรขนาด 3.5x3.5 นิ้ว
ราคา 35 บาท(ตัวเปล่า+สติ๊กเกอร์) / 45 บาท (ห่อถุงผ้าไหมแก้วเกรดA+สติ๊กเกอร์)

(กล่องใหญ่)ใช้บรรจุอาหาร รับอุณหภูมิได้ -20 ถึง 100 องศาเซลเซียส บรรจุได้ 250 มิลลิลิตร ขนาด 4.5x4.5 นิ้ว.
ราคา 45 บาท (ตัวเปล่า+สติ๊กเกอร์) / 55 บาท(ห่อถุงผ้าไหมแก้วเกรดA+สติ๊กเกอร์)