เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วยงานศพ ในทุกรายการ

ร้านสุโข ของชำร่วยงานศพ

Hot Line: 089-699-2755

ID: earnpolee


ของชำร่วยงานศพ

SK-210
คู่มือมนุษย์ 405
ราคา 20 บาท
  รายละเอียดหนังสือรหัส 405 ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 128 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 20.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 23.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
• ท่านชอบพุทธศาสนาในเหลี่ยมไหน
• พุทธศาสนามุ่งชี้อะไรเป็นอะไร
• ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวง (ไตรลักษณ์)
• อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน)
• ขั้นของการปฏิบัติศาสนา (ไตรสิกขา)
• คนเราติดอะไร(เบญจขันธ์)
• การทำให้รู้แจ้ง (ตามวิธีธรรมชาติ)
• การทำให้แจ้ง (ตามหลักวิชา)
• ลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลก
• สรุปความ