เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วยงานศพ ในทุกรายการ

ร้านสุโข ของชำร่วยงานศพ

Hot Line: 089-699-2755

ID: earnpolee


ของชำร่วยงานศพ

SK-224
อุบายแก้จน 017
ราคา 11 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 017
ขนาด 10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ ปอนด์
หมึกพิมพ์ สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า 72 หน้า
ความหนากระดาษ 60 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 11.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 13.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 12.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 11.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 10.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 9.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 8.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 7.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
• พุทโธโลกี
• อุบายแก้จน
• คนยืมเงินแล้วไม่คืนจะทำอย่างไร
• วิธีสวด
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระรัตนตรัย
• นมัสการพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• ไตรสรณคมน
์ • พระพุทธคุณ
• พระธรรมคุณ
• พระสังฆคุณ
• ชัยมงคลคาถา
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระพุทธคุณ แปล
• พระธรรมคุณ แปล
• พระสังฆคุณ แปล
• ชัยมงคลคาถา (พาหุง) แปล
• มหากรุณิโก แปล
• กะระณียะเมตตะสุตัง
• วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ