เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ ฟรี เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วย ในทุกรายการ

       ของชำร่วยงานศพ

ร้านสุโข ของชำร่วยงานศพ

Hot Line: 089-699-2755


ของชำร่วยงานศพ
ของชำร่วยงานศพ ของที่ระลึกงานศพ ที่ระลึกงานฌาปนกิจ หนังสือธรรมะ

หนังสือธรรมะ SK-219
สร้างบุญเข้าตัว ค้นหาพระในใจ 879
ราคา 29 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 879
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ พิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 112 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 29.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 32.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 31.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 30.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 29.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 28.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 27.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
๑. สิ่งที่ควรรู้
• การนับถือพระพุทธศาสนา
• ความเข้าใจพระพุทธศาสนา
• ทัวร์บุญ ๙ วัด
• ไปชมวัด ไปชมบารมี
• ของดี ค้นในตัวเรา
• ชาวพุทธแบบฟอร์ม
• มรดกเสด็จพ่อ
• อย่าคิดว่านุ่งขาวห่มขาวแล้วเป็นบุญ
• แง่คิดหลวงพ่อเดิม
• ช่วยตัวเอง
• ช่วยคนอื่น
• มาช่วยสร้างคนกันเถอะ
• หญ้าปากคอก
• พระพุทธเจ้าทรงรู้ “ทุกข์” ที่พระองค์เอง
• จำตรงนี้ให้แม่น เมื่อคุณสมบัติมนุษย์ครบ...จะ “ดันให้สูงขึ้นไปเอง”
• ยากแท้ แต่ไม่เคย
• ไม่มีอะไรยากในโลก
๒. ความรู้ทั่วไป
• ญาติในพระศาสนา
• รักชาติ รักศาสนา รักพระมหากษัตริย์
• เราเกิดมากี่ชาติรู้ไหม
• ชาติปางก่อน
• พุทธโอสถ
• ไปไหนปากอย่าไว ใจอย่าเบา
• เป็นชาวพุทธ แต่ไม่พร้อม
• สร้างความดีให้กับดวง
• นางกวักศีลธรรม
• ชนะคนอื่นไม่ดีเท่าชนะตนเอง
• ไม่สู้ ไม่หนี ทำดีทุกวัน
๓. บุญ ทาน ความสุข
• คนขี้เหนียว
• ขอทาน ขี้เหล้ามาขอสตางค์ ทำอย่างไร
• ทานชั้นสูง
• ทานอันสำคัญที่ทำได้ยาก
• บุญที่ “ทำให้ตัวเอง”
• ภาวนาเป็นหัวใจให้เกิดศีล เกิดทาน
๔. บุญ บาป ข้อควรรู้ คำแนะนำ
• ชาวพุทธชอบทำบุญ ไม่ชอบสร้างบุญ
• ทำบุญต้องมีศรัทธาและปัญญา
• บุญทางกายไม่มี บุญทางใจไม่ได้สร้าง
• บุญประเภทหนึ่ง
• เอาบุญมาใส่ใจ
• บุญที่คนมองไม่เห็น
• สร้างบุญให้มีวาสนาก่อน
• มาวัดอย่างไร ให้ได้บุญกลับไป
• ใครมีบุญมาเอง
• ภาวนาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา
• สร้างความดีต้องมีอุปสรรค อย่าน้อยเนื้อต่ำใจ
• บุญอยู่ที่ใจ ทำจิตให้มีความสุข
• พบความสุขแท้จริงเมื่อใด ท่านจะ...
• ทำบุญ สร้างความดีอะไร อุทิศได้
๕. จิต สติ ปัญญา ข้อควรรู้
• จิตเท่านั้นที่รวบรวมบุญกุศลไว้
• ยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจเบิกบาน
• บำบัดน้ำเน่าในหัวใจ
• สติตัวเดียวที่พระพุทธเจ้าสอน
• สมองยิ่งใช้ยิ่งคล่อง ยิ่งทำงานยิ่งอายุยืน
• ปัญญาพื้นฐาน
• ไม่มีปัญญาในตัวก็...เอวัง
• ปัญญาช่วยตัวเอง
• สติปัญญาแก้ไขปัญหา
• เรียนหนังสือ ดีไม่ได้เพราะ...
๖. กฎแห่งกรรม ความหมาย การแก้กรรม
• กฎแห่งกรรมแปลว่าอะไร
• เกิดมามีกรรม เกิดมาทำอะไรเล่า
• แก้กรรมคือยอมรับกรรม ไม่ปฏิเสธข้อหาแล้วแต่ศาลจะเมตตา
• กรรมอดีตแก้ไม่ได้ ต้องใช้กรรม กรรมปัจจุบัน...แก้ได้
• การแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือการเจริญกรรมฐาน
๗. ผี เทวดา
• ไหว้เทวดา ต้นหมากรากไม้
• ผีมีจริงหรือไม่
• ผี เจ้า เข้าทรง ไม่ใช่ที่พึ่งของเรา
• เปรตเข้าได้ทุกบ้าน
• นรก สวรรค์อยู่ที่ไหน
• โปรดหาที่พึ่งเสียแต่บัดนี้เถิด…
๘. สวดมนต์ ที่พึ่ง
• สวดมนต์เป็นยาทา วิปัสสนาเป็นยากิน
• ใจเป็นบุญไหม
• ก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระ หาทางเดินสะดวกให้แก่จิต
• สวดมนต์ให้เงินงอก
• ไหว้พระให้ถึงพระ
• สวดเอาคุณพระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ในใจ
• ไหว้ตัวเอง
• การแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศล
๙. วิปัสสนากรรมฐาน แนวสติปัฏฐาน ๔ ความรู้ทั่วไป
• นั่งกรรมฐานแล้วเพี้ยน (บ้าบอ)
• พระพุทธเจ้าสอนคนที่พร้อม
• การเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐาน
• เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้ว...มาบวชกัน
• ฝึกให้ถึงขั้น
• มานั่งกรรมฐานเพื่อให้เห็นตัวเอง
• การเจริญกรรมฐานเป็นการสอนตัวเอง
• เวลาใครตายจะอุทิศส่วนกุศล ไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐาน
• เอาดีชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้า
• สมบัติมนุษย์ครบ สวรรค์ นิพพานก็ง่ายขึ้น
• ของดีต้องทำยาก ใช้เวลานาน
๑๐. วัด พระ ความหมาย
• วัดของเรา
• รับศีลกับพระเรียกว่า “ศาสนพิธี”
• พระอยู่ที่ไหน
• ค้นหาพระในใจ
• หาพระในใจ “ไม่พบ”
• พระจริง พระปลอม
• สร้างพระเข้าตัว สร้างพระเท่าตัว
• กายเป็นพระ
• เอาพระมาไว้ในตัวเอง
• ใจเป็นพระ
• พบพระ
• พบพระแล้ว
• พระที่คุ้มภัยได้
• ท่านเป็นพระหรือไม่
๑๑. บทสวดมนต์
๑๒. บทแผ่เมตตา
๑๓. บทอุทิศส่วนกุศล
๑๔. วิธีปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น