เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วยงานศพ ในทุกรายการ

ร้านสุโข ของชำร่วยงานศพ

Hot Line: 089-699-2755

ID: earnpolee


ของชำร่วยงานศพ

SK-159
ทานและอานิสงส์ของการให้ทาน 443
ราคา 19 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 443
ขนาด 14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ สีดำ
จำนวนหน้า 88 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 19.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 22.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 17.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 16.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 15.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 14.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
• อานิสงส์การทอดกฐิน
• อุปโลกน์กฐิน
• การทำบุญ-ทำกุศล
• อานิสงส์ของการบริจาคทาน
• ความหมายของคำว่าอานิสงส์
• อานิสงส์ของการให้ทาน
• การทำทาน
• อานิสงส์ของมหาทาน
• คำอธิษฐานขอขมาโทษ (กรรมชั่ว)
• คำอธิษฐานอุทิศส่วนกุศลผลบุญ
• กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและแผ่เมตตา
• คำอุทิศกุศล
• คำอธิษฐาน
• การรักษาศีลห้า
• เรื่องการรักษาศีล ๕
• สำนึกวันเกิด
• ความรักของพ่อ
• อานิสงส์ของการแจกหนังสือธรรมทาน