เราบริการพิมพ์และติดสติ๊กเกอร์ให้พร้อมใช้ เมื่อท่านสั่งซื้อ ของชำร่วยงานศพ ในทุกรายการ

ร้านสุโข ของชำร่วยงานศพ

Hot Line: 089-699-2755

ID: earnpolee


ของชำร่วยงานศพ

SK-193
บทสวดมนต์สำหรับคุณหนู 005
ราคา 18 บาท
  รายละเอียดหนังสือ รหัส 005
ขนาด 14.3 x 18.0 ซม.
กระดาษ กรีนรีด
หมึกพิมพ์ 4 สี
จำนวนหน้า 28 หน้า
ความหนากระดาษ 65 แกรม
ราคาหนังสือต่อหน่วย
ไม่พิมพ์รายชื่อ ราคา 18.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
200 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
300 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
400 ขึ้นไป ราคา 21.00 บาท
500 ขึ้นไป ราคา 20.00 บาท
1,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
2,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
3,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
4,000 ขึ้นไป ราคา 19.00 บาท
5,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
10,000 ขึ้นไป ราคา 18.00 บาท
เนื้อหาประกอบด้วย
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม)
• สวดพุทธัง ธัมมัง สังฆัง
• สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
• สวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• สวดชัยปริตร (มหากาฯ)
• สวดพุทธคุณ อย่างเดียวเท่าอายุ บวก ๑ เช่น อายุ ๑๐ ป
ี ให้สวด ๑๑ จบ อายุ ๑๔ ปี ให้สวด ๑๕ จบ เป็นตอน
• แผ่เมตตา
• อุทิศส่วนกุศล